Salesforce Communities

שיפור חווית הלקוח תרתי משמע לפגוש את הלקוח היכן ומתי שמתאים לו, פירושו גם יכולת לבנות סביבה אינטראקטיבית מעבר לארגון עצמו. Salesforce Communities מאפשר להרחיב את ה- CRM לכלל ה- eco-system של החברה: בזכות פתרון זה, עובדי החברה, השותפים והלקוחות שלה יכולים לשתף פעולה ביניהם סביב תחומי תוכן מגוונים בעלי עניין משותף: בין אם המדובר בתחום המכירות, השירות, השיווק או כל תחום בנוסף, באמצעות שכבת השיתוף של Chatter ניתן לשתף ולהחליף מידע כמו ברשתות חברתיות, תוך חיבור מתמיד לכרטיס הלקוח, קריאת השירות, העסקה או כל ישות אחרת במערכת. ניתן גם לעקוב אחר אובייקטים מותאמים אישית. כל עדכון בתיק הלקוח משותף לכל בעלי העניין באופן מיידי, כולל אחר שמאפיין את פעילות החברה.

:לקריאה נוספת
Salesforce Communities